pondelok 4. septembra 2017

Ahojte!
Počas našej krátkej dovolenky v Taliansku (ďalší článok), sme jeden deň "obetovali" návšteve historického mesta - Benátok. Niet romantickejšieho miesta na zemi.Hi!
During our short vacation in Italy we decided to explore historical centre od Venice.  (I think) There is no more romantic place like Venice.


Preprava do Benátok


1. Ak sa nachádzate na okraji Lido di Jesolo (napr. v campingoch) je tu možnosť prepravy do Benátok  autobusmi s prestupmi na stanicu v Lido di Jesolo  - Punta Sabbioni a potom ďalším autobusom a loďou.
Postup: Bus nr. 2 zo zastávky (pozrite si presnú zastávku kde odchádza bus č.2) do Jesolo - autobusová stanica, potom bus č. 5 na Punta Sabbioni stanicu. Z Punta Sabbioni prístavu loďou do Benátok (blízko Nám. sv. Marka) odchádza každých 30 minút a celý "trip" trvá hodinu a pol.
2. Vybrali sme si jednoduchšiu cestu - autom na parkovisko do Mestre (cca 60km) - hodina cesty a loďou. Necítili sme sa stratení, lebo v strede cesty stál "pán vedúci" - ktorý nás naviedol kde zaparkovať, kde zaplatiť a kde ísť na loď. Po zaparkovaní autom, sme sa vybrali smerom, ktorý nám ukázal, a kúpili si jazdu loďou - spolu s parkovaním to stálo 20 eur na osobu. Loď premávala cca každé dve hodiny. Pán pri okienku nám zakrúžkoval kde sa máme nachádzať, aby nás loď vyzdvihla a kedy ide späť. Cesta trvala cca 25 minút. Na lodi sme boli asi piati ľudia.
Parkovisko - San Guliano


Traveling to Venice

1. If you are staying in some camping in Lido di Jesolo there is an option to traveling to Venice by a bus. It is bus nr.2 to Jesolo a then by a bus nr.5 to Punta Sabbioni. Then you can travel from P.S to Venice by a boat.
2. We chose a simpler way - traveling by a car to Mestre (cca 60km far away from Lido di Jesolo) and then by a boat from Mestre to Venice (boat ride - 25 minutes)Zaujímavosti o Benátkach


1. Benátky tvoria 118 ostrovov
2. Benátske hotely majú slabé sociálne zariadenie, preto sa väčšina ľudí ubytuje na "pevnine" a do Benátok sa dopravujú loďou
3. 14 miliónov návštevníkov každý rok
4. Nazývajú sa kráľovnou Jadranského mora
5. Erbom Benátok je okrídlený lev
6. Benátky sa nachádzajú sa na plytkej lagúne
7. Ekonomika Benátok stojí na rozvoji cestovného ruchu a predaja benátskeho skla
8. Dopravná tepna je kanál Grande - 4km dlhý a 70m široký
9. Gondola je smerom k prove mierne zahnutá doľava, čo zabraňuje tomu, aby sa točila stále dookola.
10Na neobývané ostrovy sa uchýlili obyvatelia okolitých pevninských miest (hlavne aquilejskí Rimania) pred nájazdmi barbarov (Hunov). Založili tu niekoľko osád.
11. Ruch v meste končí približne okolo ôsmej hodiny večer, kedy už väčšina turistov odíde poslednými autobusmi do okolitých osád.


Interestings
 1. Venice consists of 118 islands.
2. Hotels in Venice have weak social facilities, so most people choose a more comfortable way, they are usually  staying in hotela near Venice island and the they are travelling to Venice by a boat.
 3. 14 milions visitors every year
4. Venice is called queen of the Adriatic sea
5. Armor of Venice is a lion's wing
 7. Venice is located on a shallow lagoon
 9. Economy Venice stands on the development of tourism and sales of Venetian glass
10. The main transport line is the Grande Canal - 4 km long and 70 m wide
11. The gondola is slightly towards the left, which prevents it from rotating around.
12. On the uninhabited islands, the inhabitants of the surrounding mainland towns (especially the Aquilean Romans) resorted to barbarian raids. They founded several settlements here.
13. Rush in the city ends around eight o'clock in the evening, when most tourists leave the town by the last buses to the surrounding settlements.  

What I am wearing:
Jumpusit: Alieexpress
Shoes: Converse
Bag: Mohito
Hat: local (/Venice) small shop 
Sunglasses: Alieexpress


Tipy

1. Kúpte si klobúk - výborný fotogenický prvok
2. Natrite sa opaľovacím krémom (ak celý deň plánujete preskúmať Benátky, bude sa to hodiť)
3. Mapa - veľmi dôležitá, i keď sa nemáte kde stratiť, uličky sú buď slepé, vedú k nejakej reštike alebo k vode, avšak sa hodí ak chcete navštíviť presné miesta - pamiatky
4. Najjednoduchší spôsob prechádzok a rýchlej prepravy v Benátkach - GPS (najlepšie na mobile)
5. Alebo buďte dobrodruhom a straťte sa v Benáítkach - navštívte uličky, v ktorých nikto nie je, nemáte sa kde stratiť, avšak uvidíte mnoho zaujímavosti
6. Dávajte si pozor na sedenie na schodoch, pri mnohých budovách (pamiatkach) platí prísny "zákaz" sedenia na schodoch. Upozornia vás na to.

1. Wear a hat (or buy it) - it is best fot the photos.
2. Dont forget to sunscreen lotion.
3. Buy a map (there are lot of small streets and you can easily lost your way). But Venice is surrounded by a water so there is no chance to lose. :)
4. Download a GPS in mobile phone.
5.  Be adventurer -  Or don´t buy a map and do not download a GPS - Get lost in Venice - it is the most beautiful way how to enjoy it.
6. In many places in Venice there is strictly forbidden to sit on the stairs especially near a historical monument or inf front of banks and so on. Do not forget on that. 

 I had my dreams of Venice, but nothing that I had dreamed was as impossible as what I found.🌹 - Arthur Symons.

Mesto vody a mesto svetla

Námestie sv. Marka
St. Mark´s square


Holuby na námestí sv.Marka sú neoddeliteľnou súčasťou fotiek každého turistku Benátok


 “Venice is like eating an entire box of chocolate liqueurs in one go.”
― Truman Capote


"I will never forget experiencing Venice for the first time. It feels like you are transported to another time - the art, music, food and pure romance in the air is like no other place" - Elizabeth Berkley


xoxo, Patrisa.h

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára